Name About Achiver
1 Ms. Aarti Uikey Star 3
2 Mr. Kelash Gohatiya Star 3
3 Mrs. Shashi Pathoriya Star 3
4 Ms. Raj Kumari Uikey Star 3
5 Mrs. Sangeet Vishvakarma Star 3
6 Mrs. Pooja Ninoriya Star 3
7 Mrs. Mala Harshawani Star 3
8 Mr. Ganesh Ram Sahu Star 3
9 Mr. Komal Parsad Garg Star 3
10 Ms. Deepanshi Ahirwar Star 3
11 Mrs. Durgesh Nandni Star 3
12 Ms.Anju Bariva Star 3
13 Mr. Deepak Gohatiya Star 3
14 Ms. Babita Ahirwar Star 4
15 Ms. kamni Uikey Star 4
16 Ms. Swati Uike Bronze Star
17 Mr. Ramgopal Gour Bronze Star
18 Mr. Sunil Pandit Silver Star
19 Mr. Rahul Vanshkar Silver Star
20 Ms. Divya Yadav Silver Star
21 Mr. Mukul Karosiya Silver Star